Motor & Đầu Nổ

Đầu Nổ 5.5 HP
Động Cơ Dielsel D8
Động Cơ Dielsel D12
Motor 2HP
  • Máy bẻ đai
  • Giàn giáo xây dựng
  • Máy ép gạch không nung
  • Máy ép ngói
  • Máy trộn bê tông
  • Máy trộn bê tông HD
  • Máy trộn bê tông inox
  • Máy trộn bê tông JS