Tin tức

Tỷ lệ cát với xi măng ảnh hưởng đến độ bền của bê tông?

Cách trộn bê tông là rất quan trọng trong việc xác định chất lượng của sản phẩm cuối cùng sau khi được đổ. Các vật liệu chính xác được sử dụng và tỷ lệ của các vật liệu này đều rất quan trọng. Biết tỷ lệ cát để sử dụng xi măng phụ thuộc một phần vào việc bê tông đang được sử dụng để làm gì.

Hỗn hợp tiêu chuẩn

Một công thức khá chuẩn để trộn bê tông gọi một phần xi măng cho mỗi hai phần cát. Kết quả của công thức này, giả sử rằng bốn phần sỏi cũng được đưa vào hỗn hợp, là một loại bê tông được xếp hạng C20. Bê tông được đánh giá trên một hệ thống số cho biết mức độ hỗn hợp mạnh như thế nào sau khi nó được xử lý trong khoảng một tháng. Bê tông C20 sẽ được coi là hỗn hợp bê tông cường độ trung bình. Con số cao hơn cho thấy một bê tông mạnh hơn.

Tăng sức mạnh

Điều chỉnh cường độ của bê tông dựa trên tỷ lệ cát với xi măng là điều dễ thực hiện. Càng gần bạn mang tỷ lệ này đến tỷ lệ cát một so với xi măng, bạn sẽ làm cho bê tông càng mạnh. Mặt khác, nếu bạn đẩy tỷ lệ theo hướng khác, bạn sẽ nhận được một sản phẩm có sức mạnh hơi kém.

Tỷ lệ cát với xi măng ảnh hưởng đến độ bền của bê tông?

Chất lượng

Trong khi hỗn hợp bê tông đều chứa xi măng, loại cát thực tế được sử dụng khác nhau. Ngoài tỷ lệ, loại cát mà bạn sử dụng trong hỗn hợp bê tông cũng ảnh hưởng đến cường độ của bê tông. Chẳng hạn, sử dụng cát bãi biển chưa rửa, có khả năng tạo ra hỗn hợp bê tông không mạnh bằng các sản phẩm làm từ cát đã được làm sạch để tạo ra chất lượng đồng nhất.

Các yếu tố khác

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng tỷ lệ cát với xi măng không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến cường độ của bê tông. Bê tông thường được làm từ bốn thành phần, không chỉ hai. Ngoài tỷ lệ xi măng-cát, tỷ lệ sỏi với cát cũng phải được xem xét. Cuối cùng, lượng nước thêm vào hỗn hợp cũng rất quan trọng trong độ bền của sản phẩm cuối cùng.

 

  • Máy bẻ đai
  • Giàn giáo xây dựng
  • Máy ép gạch không nung
  • Máy ép ngói
  • Máy trộn bê tông
  • Máy trộn bê tông HD
  • Máy trộn bê tông inox
  • Máy trộn bê tông JS